MSC Zorg Beltstraat

Het Musculoskeletale Centrum Beltstraat (MSC) richt zich op interdisciplinaire
diagnostiek en behandeling van klachten van het houdings-, en
bewegingsapparaat die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn.
 

'Eerste aandacht naar lichamelijke karakteristieken'

Reactie op: Hullegie et al. A call for action? A call for revolotion. FysioPraxis 2020; 28(1): 16-18. Er is sprake van stagnatie in de zorg bij aanhoudende klachten van het bewegingsapparaat.1 Hullegie et al. zien het gebruik van de huidige…

Nocisensoriek, pijn en sensitisatie: een toegepast evolutionair perspectief

Begrip van het fenomeen 'pijn' is voor veel (para)medici een worsteling. Temeer daar er verschillende modellen bestaan voor het verklaren van pijn, (centrale) sensitisatie en nocisensoriek. Voortbordurend op 'A call for action? A call for…

A call for action? A call for evolution!

De beproefde twee-eenheid van anamnese en lichamelijk onderzoek, als gangbare procedure in opleidingen van (para)medici gedoceerd en in de klinische praktijk gebruikt, verdient volgens de auteurs bijstelling. Het diagnostisch proces kampt met…
© Copyright - MSC Koningsplein