Artikelen door Cecile Beverdam

‘Eerste aandacht naar lichamelijke karakteristieken’

Reactie op: Hullegie et al. A call for action? A call for revolotion. FysioPraxis 2020; 28(1): 16-18. Er is sprake van stagnatie in de zorg bij aanhoudende klachten van het bewegingsapparaat.1 Hullegie et al. zien het gebruik van de huidige denkmodellen als een belangrijke factor voor dit probleem.2 De genoemde en meest gangbare theoretische kaders […]

Nocisensoriek, pijn en sensitisatie: een toegepast evolutionair perspectief

Begrip van het fenomeen ‘pijn’ is voor veel (para)medici een worsteling. Temeer daar er verschillende modellen bestaan voor het verklaren van pijn, (centrale) sensitisatie en nocisensoriek. Voortbordurend op ‘A call for action? A call for evolution!’ (FysioPraxis februari 2020) belichten de auteurs in dit artikel een verklaringsmodel vanuit het perspectief van de evolutionaire biologie. Aan […]

A call for action? A call for evolution!

De beproefde twee-eenheid van anamnese en lichamelijk onderzoek, als gangbare procedure in opleidingen van (para)medici gedoceerd en in de klinische praktijk gebruikt, verdient volgens de auteurs bijstelling. Het diagnostisch proces kampt met dominante, maar beperkt functionerende modellen in de gezondheidszorg. In dit artikel pleiten de auteurs voor toepassing van het evolutionair model om klachten van […]

Fysiotherapie en het tijdelijk abnormaal

Een fysiotherapeutische behandeling in de 1,5 meter samenleving is een uitdaging. Maar niet onmogelijk. Sinds 30 april mogen wij, met de nodige hygiënemaatregelen, de hulpverlening weer meer opschalen. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM uiteraard volgen. Als fysiotherapeuten willen wij het liefst iedereen in deze tijd blijven behandelen en hiervoor zijn nu gelukkig digitale […]