In gesprek met dr. Wim Hullegie, algemeen fysiotherapeut bij Hullegie & Richter Fysiotherapie Enschede; Directie-adviseur FysioHolland

Wim Hullegie is 42 jaar fysiotherapeut, werkt al jaren met MijnZorgApp en ziet de app als een onmisbaar onderdeel van blended fysiotherapie. Wim heeft, samen met mede-praktijkeigenaar Marcel Richter een kleine praktijk, gevestigd in het interdisciplinaire Musculoskeletale Centrum Beltstraat (MSC) in Enschede. Wim: “MijnZorgApp is uitgegroeid tot een volwassen en volwaardige tool voor blended care. Het is aan ons om te zorgen voor een goede behandelrelatie om het succesvol in te kunnen zetten in de praktijk.” 

MIJNZORGAPP BIEDT PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

“Een tool om blended te kunnen werken ontwikkel je als kleine praktijk niet zelf. Daarom heb ik zes jaar geleden, samen met mijn collega en mede-praktijkeigenaar Marcel Richter, besloten om ons aan te sluiten bij HealthTrain. Toen we ons gingen oriënteren op e-health kwamen we al snel uit bij HealthTrain. Ik heb mij vanaf het begin opgesteld als kritische gebruiker en ik heb alle functies en mogelijkheden van MijnZorgApp stevig onder de loep genomen. Mijn gebruikerservaring koppelde ik terug aan HealthTrain, die er vervolgens mee aan de slag gingen. HealthTrain heeft goed gekeken naar wat er nodig is in de praktijk.”

Blended care is geen Haarlemmerolie”

WE KUNNEN ONSZELF ÉN DE CLIËNT ERIN OPVOEDEN

“Zowel in onze praktijk als in mijn rol als adviseur ben ik kritisch wanneer het gaat om het inzetten en borgen van blended care. Blended care klinkt erg mooi, maar er zitten ook haken en ogen aan. Je kunt maatwerk leveren. Maar het is geen Haarlemmerolie. Om het succesvol in te kunnen zetten moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. Het blijft afhankelijk van de situatie, van de cliënt en de mate van compliance ofwel therapietrouw. Als er compliance is, dan kan je ver komen met blended care. Het is ook een kwestie van opvoeden, dat geldt voor zowel onszelf als voor de cliënt.”

“Ik zet MijnZorgApp in binnen mijn behandelplan. Vooraf bespreek ik bijvoorbeeld met de cliënt wat we gaan evalueren via videobellen. Daar moet overeenstemming over zijn. Dat is per cliënt verschillend. Er zijn nog mensen die het niks vinden. Wel is er duidelijk een transitie te zien. Iedereen is er op één of andere manier mee bezig.”

VIDEOCONSULT KAN VOLWAARDIGE BEHANDELING ZIJN

“In de perceptie van een cliënt is een videoconsult niet altijd gelijkwaardig aan een reguliere behandeling. Daar zien we nu wel ontwikkeling in. We zijn met vallen en opstaan aan het leren waar een videoconsult aan moet voldoen. Een arts zet een videoconsult anders in dan een fysiotherapeut. Een arts geeft exacte gekaderde informatie. Dat is anders dan wanneer je iemand zelfstandig leert oefenen of iemand leert met zijn pijn om te gaan. De inzetbaarheid van een videoconsult is dus niet altijd gelijk. Zelf merk ik dat zowel mijn cliënten als ikzelf er steeds enthousiaster over worden naarmate we het vaker inzetten.”

BEVORDEREN ZELFSTANDIGHEID

“We zouden goed moeten onderzoeken in welke gevallen een videoconsult tot z’n recht komt. Videoconsult is in mijn optiek goed geschikt om triage uit te voeren. Wanneer het om de anamnese gaat geef ik meestal de voorkeur aan regulier contact. Een ander voordeel van videobellen is het monitoren en bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt. Als therapeut kan je beter appelleren aan de thuissituatie van de cliënt en hem of haar ondersteunen in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten.”

DE REMINDER FUNCTIE WORDT ZEER GEWAARDEERD

“Wij gebruiken alle functionaliteiten van MijnZorgApp. Voor het maken van afspraken, versturen van afspraak reminders, het delen van informatie, voor monitoring en voor oefeningen. Vooral de reminder functie wordt zeer gewaardeerd. Afspraken worden niet meer ‘vergeten’. De app zit goed in elkaar en is praktisch. Het selecteren en delen van de oefeningen werkt goed. Nu ben ik met HealthTrain in gesprek over het toevoegen van relevante, informatieve en inhoudelijke content. Ik blijf een kritische gebruiker en zal het gebruik ervan altijd laten afhangen van de therapietrouw van de cliënt. Ons werk blijft maatwerk.”

Bron: Healthtrain.nl (2021).