motus mori hanneke wetzer

De Duitse choreografe Katja Heitmann maakt met tien dansers een museum van de uitstervende lichamelijke beweging. Musea zijn bedoeld om de menselijke cultuur en geschiedenis te preserveren. Het is haast vanzelfsprekend dat ze dat doen in objecten, installaties en, af en toe, verhalen. Maar in die gestolde versie van ons leven ontbreekt de menselijkheid zelf. Zes weken lang, vijf uur per dag stellen de dansers en de choreografe zichzelf de bijzondere taak om bezoekers gevoelig te maken voor de diepe menselijkheid die in het lichaam schuilt.

Katja Heitmann (1987, Duitsland) opereert op het snijvlak tussen dans en beeldende kunst, performance en installatie. In haar werk onderzoekt zij wat de mens beweegt in het huidige tijdsgewricht. In 2016 won Katja de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Het choreografische werk van Katja Heitmann bestaat uit nadrukkelijke esthetiek, in scherp contrast met de menselijke feilbaarheid. Haar radicaal-minimalistische en hyper-vormgegeven beeldtaal confronteert de toeschouwer met een woeste zee aan inzichten. Een spanningsveld dat telkens opnieuw in haar werk naar voren komt.

Voor de tentoonstelling Museum Motus Mori zijn choreografe Katja Heitmann en haar dansers op zoek naar mensen die hun houding en beweging willen doneren. Dat gebeurt in een bewegingsinterview: een unieke één op één ervaring voor iedereen die een uurtje de tijd heeft.

Katja Heitmann licht toe: “Als deelnemer aan zo’n bewegingsinterview krijg je eigenlijk een persoonlijk bewegingsportret. Dat wordt in het archief opgenomen en door de dansers in de tentoonstelling uitgevoerd. Daarin schuilt voor mij een belangrijke betekenis. Want beweging kun je eigenlijk helemaal niet vastleggen. Deze tentoonstelling verandert dus continue. Daarom zoeken we mensen die ons willen helpen de tentoonstelling letterlijk ‘in beweging’ te brengen.”

De tentoonstelling is te zien van 13 september tot 27 oktober 2019 in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht

Wil je een beweging doneren? Dat kan op iedere dag dat de tentoonstelling geopend is. Stuur een mailtje naar bewegingsinterview@marres.org en Katja neemt zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.

Foto: Hanneke Wetzer

msc zorg falend zelfmanagement fysiopraxis

Het appel op zelfmanagement kan pas zijn vruchten afwerpen, als dit gepaard gaat met een andere ziekteperceptie. Langs de lijnen van het vigerende zelfmanagement en een ziekteperceptie gebaseerd op dualisme, analyseren we het falen ervan. We pleiten ervoor om zelfmanagement vanuit een systeembiologisch perspectief te bekijken en van daaruit een visie te ontwikkelen op acties en activiteiten van patiënten.

Lees het artikel van Jurjen Bosga en Wim Hullegie in de FysioPraxis van september 2019, of klik voor de PDF.  

msc zorg omgekeerd bouwen fysioholland

‘s Morgens op weg naar mijn werk, fiets ik langs een groot bouwterrein. Aan het hek hangt een spandoek waarop de slogan ‘Slopen is omgekeerd bouwen’ staat geschreven. Bouwen en oude gewoonten afbouwen is wat er in de fysiotherapie ook aan het gebeuren is of zou moeten gebeuren. Hele aangebouwde vleugels zullen bij de verbouwing gerenoveerd moeten worden. De grootste fysiotherapie-organisatie in Nederland, FysioHolland, heeft de kennis, het inzicht en een gezonde dosis werklust om bestaande complexe fysiotherapiebouwwerken te veranderen. Dit is geen gemakkelijke klus voor de directie, fysiotherapeuten, andere collega’s en betrokken partners van FysioHolland. Ze staan aan het begin van een ommekeer in de fysiotherapie.

Sinds mijn afstuderen in de jaren zeventig staat ‘het fysiotherapiegebouw’ al ter discussie. De renovatie is toen al geprobeerd in te zetten. Wat is er aan de hand? Het probleem heeft te maken met de theoretische aannames van de fysiotherapiewetenschap. De onderliggende boosdoener is de identificatie met de nog steeds overheersende scheiding van lichaam en psyche dat onlosmakelijk verbonden is aan de biomedische theorie. De fysiotherapie staat met één been in de succesvolle natuurwetenschappelijke biomedische traditie van denken. Sinds eeuwen hanteren wetenschappers een machinemetafoor die ze over de natuur heen leggen. Als bij een puzzel wordt stukje voor stukje inzicht gegeven in het totale plaatje dat mens heet. Speuren naar causale relatie tussen de aandoening en de klachten. Dit wetenschapsmodel heeft zeker succes bij bepaalde ziekten of aandoeningen. Laten we het een standaard-onderzoeksmodel van ziekte en gezondheid noemen. Repareren met operaties en medicijnen. En hopen op herstel. Maar de puzzelstukjes passen niet altijd en herstel verloopt niet altijd vloeiend.

De World Health Organisation heeft dit vijftig geleden al goed doorzien. De medische diagnose, de ziekte of het beschreven syndroom correspondeert niet altijd met de manier waarop iemand in de wereld zijn taken blijft uitvoeren. Er zijn discrepanties tussen enerzijds de pathologie en anderzijds het functioneren in het sociale domein. Het standaardmodel heeft weinig te melden over de grote verschillen bij herstel.

De gekozen modellen om de discrepanties te beschrijven zijn theorieloze modellen als BioPsychoSociale model en de Internationale Classificatie Functioneren (ICF). Met deze modellen kunnen we de geconstateerde discrepanties tussen klacht en aandoening niet onderzoeken omdat de samenhang tussen persoon, taak en wereld niet wordt geagendeerd. Ze hebben geen meerwaarde. De wetenschappelijke theorieën uit het motoriekonderzoek om de samenhang te bestuderen en te kijken hoe mensen bijvoorbeeld compenseren bij fysieke problemen, gebruiken we niet. We hebben niet geleerd om biologisch te kijken naar compensaties en stagnaties van herstel.

Hoe komt het dat de ene persoon goed met een ziekte om kan gaan en de andere met een vergelijkbare aandoening meer beperkingen heeft ontwikkeld? Waarom heeft de één een flexibel neuromotorisch systeem ontwikkeld en de ander juist rigiditeit? Evolutionair gezien herstellen mensen net als andere dieren. Wondgenezing van bot, ligament en spieren krijgen we cadeau van de natuur. Medici maken er in de spreekkamer dankbaar gebruik van. De natuur kan mild zijn. Maar soms ook wreed.

Wij fysiotherapeuten komen in beeld op het moment dat er sprake is van stagnatie van het herstel. Nadenken over herstel is hetgeen we gemeenschappelijk hebben met medici. Maar wij therapeuten ontwikkelen interventies om dit te proces paramedisch te ondersteunen. Hoe we dit het beste kunnen doen, weten we niet. Evolutionaire herstelfenomenen bestuderen zou de kern moeten zijn van de fysiotherapiewetenschappers.

Helaas blijven we te vaak gewoon doen en onderzoeken wat we al veertig jaar doen. Kletsen over mobilisaties op de vierkante millemeter, een beetje spierkrachtverbetering, etc. We maken daarbij gebruik van biomedische parameters. We ontwikkelen een begrippenkader dat geënt is op het biomedisch denken: denk hierbij onder andere aan artrogene mobilisatie, spierversterking en conditieverbetering. Deze manier van denken is gedateerd.

Hoe moet het dan wel? We moeten bouwen aan het uitgangspunt dat patiënten leren ‘onhandig’ compensatiegedrag te herkennen. Wie gaat dit initiëren? Mijn hoop is gevestigd op de landelijke organisatie FysioHolland die in hun uitgangspunten een duidelijk keuze hebben gemaakt voor evolutionaire fysiotherapie, waarde hechten aan de relatie tussen therapeut en cliënt en gericht is op doelen in het sociale domein. Kijken vanuit evolutionair perspectief naar herstel is voor de moderne fysiotherapeut de manier om uit de klauwen van absurdistische verklaringen te blijven. De fysiotherapeuten van FysioHolland worden de koplopers van onze beroepsgroep alhoewel velen dit nog niet zien.

Dr. Wim Hullegie
Fysiotherapeut Hullegie & Richter Fysiotherapie Enschede
Onderzoeker evolutionaire fysiotherapie
Directie-adviseur FysioHolland Nieuwegein

msc zorg een aap op schoenen

Ongeveer 7 miljoen jaar geleden was het raak: onder de Afrikaanse mensapen ontstond een radicaal nieuwe evolutielijn van rechtop lopende mensapen, uitkomend via Homo erectus bij de moderne mens. Deze evolutionaire “klapper”, essentieel voor de moderne mens, blijkt nu bovendien de planeet aarde zelf tot in alle uithoeken fundamenteel te veranderen.

En toch, Homo sapiens, wij dus, zijn biologisch gezien nog steeds mensapen, zoogdieren en gewervelde dieren. Alhoewel ons definiërende kenmerk het lopen op twee benen is, herinneren vele (rest)kenmerken van ons bewegingsapparaat aan het verleden als viervoeter.

Evolutiebiologen zien een mismatch tussen organisme en omgeving: haalt onze technische, culturele en sociale ontwikkeling onze evolutionaire ontwikkeling in? Kan ons lichaam deze ontwikkelingen niet bijbenen? Of begrijpen wij onvoldoende van hoe wij evolutionair ontwikkeld zijn, en hoe medische en technische ontwikkelingen daarbij zouden kunnen aansluiten? De mens moet bewegen om (gezond!) heel oud te kunnen worden.

Wat kunnen we met deze gegevens bij de beoordeling van een vastlopende gezondheidszorg?

In het symposium ‘Een aap op schoenen’ nemen we je mee in de koersverandering naar gezonder oud worden. Tot 1 april 25% korting bij voorinschrijving.

De marathon van Enschede in 2019 is op 14 april. We kunnen dan genieten van de vele getrainde en ongetrainde mensen die meelopen. De een loopt net iets energiezuiniger dan de ander. De meesten blijven redelijk rechtop lopen en houden het redelijk lang vol. Hopelijk blijven de typische voetblessures uit, die overigens net zo oud zijn als de mensheid.

De voetblessures die we vandaag kennen, speelden ook al in het verre verleden. Dit blijkt uit fossielen die allerhande prehistorisch letsel laten zien aan de benen. Vooral acute blessures, zoals verstuikte enkels en botbreuken. Waarschijnlijk kampten onze voorouders ook met overbelasting, maar dat is lastiger terug te vinden omdat zacht weefsel snel vergaat.

Hoe je voetblessures voorkomt weten wetenschappers absoluut niet. Wel een tip. Verander niks aan je schoenen omdat je looppatroon er in de ogen van je omgeving niet mooi uit ziet. Zolang je prettig loopt zonder blessures blijf dan vooral lopen op dezelfde schoenen. Welke speciale hardloopschoenen je ook probeert, het blijft vaak behelpen als je eenmaal een hardnekkige blessure hebt opgelopen. Er bestaan geen magische oplossingen voor deze blessures. Iedere loper moet het helaas een beetje zelf uitzoeken. Soms kan een goede masseur of een fysiotherapeut je ondersteunen.

Hoe zit het dan qua evolutie met onze voeten?

Hoe je het ook wendt of keert, onze voeten zijn evolutionair gezien blessuregevoelig. Ongeveer 7 miljoen jaar geleden was het raak: onder de Afrikaanse mensapen ontstond een radicaal nieuwe evolutielijn van rechtop lopende mensapen, uitkomend via Homo erectus bij de moderne mens. Deze evolutionaire ‘klapper’ laat onverlet dat wij biologisch gezien nog steeds mensapen, zoogdieren en gewervelde dieren zijn. Het kenmerk van de mens is het lopen op twee benen.

Flexibele grijptenen worden rechte tenen

De evolutionaire ‘klapper’ was het begin van veel voetellende. De flexibele voeten met ‘grijptenen’ om mee te klimmen werd omgezet naar rechte tenen om te kunnen afzetten van de grond. In mechanisch opzicht hebben deze rechte tenen een voordeel. Maar mechanisch gezien was het nog efficiënter geweest om die 26 botjes om te bouwen tot twee grote botten met tenen zoals bij de poten van de struisvogel of bij de hoefdieren. De pezen zorgen voor een goede opslag van elastische energie waardoor je erg hard kunt lopen. Vergelijk het met een pogo stick. Door een soort van compromis van de natuur behielden wij 26 botjes in onze voet. Deze botjes worden met plakband en paperclips in de vorm van een dikke laag spieren en bindweefsel bij elkaar gehouden. Dit maakt het geheel instabiel en kwetsbaar. Maar wél multifunctioneel: we kunnen nog steeds in bomen klimmen. Zachte weefsels moeten de klappen opvangen en dat kan scheurtjes geven. De mensenvoet wordt ook nog eens extra zwaar belast: ons gewicht is verdeeld over slechts twee benen en niet over vier zoals bij de meeste zoogdieren. Daarom verstuiken onze enkels bijvoorbeeld snel, omdat ze te flexibel zijn; een overblijfsel van wendbaar zijn in de bomen. En waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de vele voetklachten.

Lopen als een struisvogel

Mechanisch gezien werkt de voet eigenlijk niet optimaal. Om een goede marathon te lopen heb je de poten nodig van een struisvogel. Dan kun je tenminste ook nog eens snelheid maken, iets van 70 kilometer per uur. Onze voeten zijn inmiddels aangepast om te wandelen en te zitten in een moderne samenleving. De efficiëntie ervan wordt in het dagelijks leven zelden meer zwaar op de proef gesteld. Als iemand nu minder efficiënt loopt dan de rest, wordt hij niet meteen opgegeten door een luipaard. Maar de afname van die overlevingsrisico’s heeft wel gevolgen gehad voor de bouw van onze voeten. Althans dit denken onderzoekers onder leiding van Jeremy DeSilva van Dartmouth College in het Amerikaanse New Hampshire (ref). Vele variaties van de vorm van de voet zijn blijven bestaan en van de verschillende loopstijlen kunnen we bij de marathon van Enschede in april 2019 weer volop genieten. Superknap wat deze lopers met hun blessuregevoelige voeten weer presteren. Een beetje struisvogelpolitiek hebben ze wel nodig, want helemaal ongeschonden uit de strijd komen is bijna onmogelijk. Eigenlijk weten de meesten dit zelf wel.

Literatuur

 • Daniel E. Lieberman. Het verhaal van het menselijk lichaam. Evolutie, gezondheid en ziekte. Atlas Contact 2013
 • Loopblessures zijn prehistorisch. Runners’s World. Mei 2017 MEI 2017 Mariska van Sprundel
 • Jeremy DeSilva van Dartmouth. Special Issue: Australopithecus sediba The Anatomy of the Lower Limb Skeleton of Australopithecus sediba. PaleoAnthropology 2018: 357−405. 2018 PaleoAnthropology Society.
 • De metafoor van de paperclips en plakband hebben we overgenomen van Mariska van Sprundel. Het hele artikel is geïnspireerd op haar goed leesbaar artikel in Runner’s World. Zij geeft het belang van evolutionair kijken naar bewegen goed weer. Omwille van de leesbaarheid hebben we stukken tekst geparafraseerd verwerkt.
hullegie & richter sponsor dos-wk

Vanaf dit jaar biedt DOS-WK als tegenprestatie aan om te helpen met het bouwen van een leuke, nieuwe en informerende social media-pagina op Facebook. Waar hopelijk niet alleen korfballend Enschede wat aan zal hebben. Wat een goed idee! Zo helpen wij elkaar. Hullegie & Richter helpt waar nodig al jaren leden van DOS-WK met de juiste behandelingen of adviezen.

Sinds een paar maanden bestaat er een Hullegie & Richter Facebook-pagina. Hierin zal DOS-WK een actieve rol spelen. Naast het korfballend talent van de leden, heeft DOS-WK genoeg in huis aan technische en communicatieve kennis om hier een mooie bijdrage aan te leveren. Hierin kunnen we elkaar super versterken!

Samen de verbinding zoeken en nieuwe kansen aangrijpen is wat ons al jaren bindt! Als blijk van deze mooie samenwerking hangt het oude wedstrijdshirt van DOS-WK in de oefenruimte bij Hullegie & Richter.

hullegierichterartrosesymposium
Op dinsdag 26 maart 2019 van 16.00-18.30 uur organiseert FysioHolland het Symposium ‘Maatwerk in de artrosezorg’. Dagvoorzitter is Wim Hullegie, medeverantwoordelijke voor het onderzoeksbeleid van FysioHolland.
 
FysioHolland vindt dat een goede therapeutische relatie een voorwaarde om als behandelaar oog te houden voor persoonlijke variatie en diversiteit in de behandeling.
 
Maatwerk in de artrosezorg wordt op het symposium door drie gerenommeerde sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht. Daaraan voorafgaand vertelt Boris van de Vorst over zijn ervaringen met artrosezorg en het belang van de therapeutisch relatie.
 
Locatie: THIM Hogeschool, Archimedesbaan 2, Nieuwegein
 
Interesse? Meld je aan!
hullegierichterdryneedling

Stichting Skepsis bekritiseert beweringen die niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk wetenschappelijk bewijsmateriaal. Of beweringen die door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Hoe zit dit nu met dry needling, het populaire ezeltje-prik voor fysio’s, volgens Skepsis?

Sinds het begin van deze eeuw is dit ‘medisch verantwoorde’ spierprikken ongekend populair geworden. Een arts of fysiotherapeut kan al na een opleiding van enkele dagen patiënten behandelen. Dry needling is op zichzelf een veilige behandelwijze: behalve wat jeuk en een enkele infectie zijn er geen bijwerkingen. De therapie wordt door verzekeraars vergoed als normale fysiotherapie. Of het werkt, is vers twee.

Therapeuten rapporteren inderdaad genezingen. Echter, studies naar het effect kunnen deze genezing niet bevestigen. Het is moeilijk om eenduidig de pijnpunten op te sporen. Heeft de behandelaar dan toch een triggerpoint gevonden, dan is de kans dat hij zijn naald er precies in prikt uiterst klein. De theorie erachter is onduidelijk. De effecten ook. Het steken van naalden in triggerpoints zijn en blijven voorlopig overbodige prikacties, volgens Dirk Koppenaal van Skepsis.

Kortom: dry Needling is ezeltje-prik voor fysio’s. Het helpt af en toe, maar het werkt niet. 

Meer weten? Wim heeft een artikel geschreven met als  titel ‘Prikaccident of conceptuele blindheid‘ (Fysiopraxis 10,  december 2017/ januari 2018).

msc zorg liesklachten
Pijn in je lies tijdens het rijden? Last van je spieren aan de binnenkant van je bovenbeen? Grote kans dat je problemen hebt gekregen met de zogenaamde ‘ruiterspier’. Opvallend veel beroepsruiters krijgen er vroeg of laat een keer mee te maken. Ze negeren de klachten onder het mom van ‘het is maar spierpijn’ en ‘het verdwijnt wel weer’, maar de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Geen enkele ruiter zit er op te wachten om een tijd langs de zijlijn te staan. Maar welke route moeten ze bewandelen als ze klachten hebben? Marcel Richter, fysiotherapeut bij Hullegie & Richter, helpt ons op weg.
 
“Liespijn is een veel voorkomend en vaak frustrerend probleem bij professionele ruiters”, steekt Marcel Richter van wal. “Vaak wordt er niets aan gedaan in de hoop dat het vanzelf weer overgaat. Niet zeuren, maar doorgaan. Niet wetende dat kleine lichamelijke ongemakken kunnen uitmonden in grote blessures. Met als resultaat dat de ruiter voor langere tijd uitgeschakeld is.”
 
Veel ruiters rijden te lang door met liesklachten. “Negeer je dit, dan kan de blessure ontaarden in een chronisch probleem. Het risico is dat de pees of spier gedeeltelijk en soms volledig afscheurt waardoor soms zelfs een operatie noodzakelijk is. 
 
Een artikel van Wendy Scholten, in samenwerking met Marcel Richter, over de ruiterspier, die bij veel (beroeps)ruiters vroeg of laat een keer opspeelt. Het advies voor beroepsruiters: Laat je medisch checken!
 

Amateuristische houding

In de hippische sport gaat altijd veel aandacht uit naar het paard. Hoe het met de gesteldheid van de ruiter is, daar is veel minder oog voor. Marcel verbaast zich over deze amateuristische houding. “Er gaat in de paardensport ontzettend veel geld om. Voor de paarden worden kosten noch moeite gespaard. Ze krijgen optimale verzorging, voeding, training en begeleiding door een dierenarts en hoefsmid, et cetera. Het ontbreekt hen aan niets. Ze worden zeer professioneel begeleid met als doel dat het paard optimaal kan presteren. Anders is het gesteld met de ruiter, zo is mijn ervaring. Ze maken lange, intensieve werkdagen. Ze rijden gemiddeld 8 tot 10 paarden per dag, sommigen zelfs meer, en dit vaak zeven dagen per week. Want in het weekend rijden ze veelal op concours. Zitten ze eens niet op het paard, dan zijn ze onderweg in de auto. Al met al een zeer eenzijdige belasting. Deze statische sport met zittende houding vergt veel van de rug- en heupspieren en de adductoren, oftewel de aanvoerders van de bovenbenen.”
 
Er zijn genoeg buitenstaanders die stellen dat paardrijden eigenlijk geen sport is omdat het paard de grootste fysieke inspanning levert, niet de ruiter. Marcel, die zelf geen actieve hippische achtergrond heeft, neemt de rol van de ruiter wel heel serieus. “Ik beschouw een beroepsruiter als topsporter. Er zijn bijna geen andere professionele sporters die zo ontzettend veel uren in de week maken als dat een ruiter doet. Het verbaast mij dan ook dat een ruiter zichzelf niet als een topsporter verzorgd, terwijl hij of zij in kwestie net zo belangrijk is als het paard. Ze vormen in de ring een twee-eenheid, als de één niet optimaal kan presteren, zal de ander dat ook niet kunnen.”
 

Statische houding

Het probleem zit hem er in dat beroepsruiters langdurig in een intensieve, statische en zittende houding verkeren, waarbij de benen nagenoeg continu aangespannen worden om goed contact met het paard te houden en zelf goed in balans te blijven. Vergeet niet de krachten die op de adductoren komen bij een landing na de sprong. ”Veel statische arbeid geeft een slechtere doorbloeding, met als gevolg een verhoogde kans op spierklachten”, legt Marcel uit.
 
“Behalve dat ruiters vaak lage rugklachten, pijnlijke knieën en/of enkels hebben, komen er dus vooral problemen voor met de zogenaamde ‘ruiterspier’. Dat uit zich in beginnende spierpijn en stijfheid aan de binnenzijde van het bovenbeen. In feite ben je dan al te ver gegaan. Het is een signaal van overbelasting. Een klein signaal wellicht, maar wel een heel belangrijke voor een topsporter. Denk er niet te licht over. In de topsport balanceer je al op de rand van belasting en belastbaarheid, laat staan dat je een klacht geen rust geeft. Doe er dus wat mee, onderschat het niet!”
 
Marcel adviseert om contact op te nemen met een sportfysiotherapeut of een sportarts. “Zoeken via Google op internet levert vaak al wat adressen bij je in de omgeving op. Bel niet alleen als je klachten hebt, maar ook om je eens medisch te checken. Ik ben een voorstander om een sportmedische keuring voor ruiters in te voeren: Om de zwakke punten te analyseren en daaraan te werken om nog beter te kunnen presteren. Zo kun je langzaam insluipende blessures voorkomen.”
 

Nulmeting

Een pasklaar antwoord op wat ruiters naast het rijden het beste kunnen doen om fitter en sterker te worden, heeft Marcel niet. “Het is maatwerk. Het beste is om dit af te stemmen naar aanleiding van de medische check. Dit noemen we een nulmeting. Oftewel: Waar sta je? De meeste ruiters zullen aan de slag moeten met rugtraining, rompstabiliteit en lenigheid, maar er zullen zeker accentenverschillen zijn bij de ruiters. Je moet bovendien ook rekening houden met een mogelijk blessureverleden. Als de ruiters nu direct met z’n allen de sportschool induiken, dan houd ik mijn hart vast. Daar komen ongelukken van.”
 
Marcel raadt de beroepsruiters een dynamische sport aan, zoals joggen, zwemmen, spinning en fietsen. “Ik weet het, ik begeef me op glad ijs. Ik wil niemand zijn plezier ontnemen, zoals een potje voetbal, maar voor een topruiter hangen wel risico’s aan een potje voetbal. Het is een totaal andere belasting op de spieren. Laat je adviseren naar aanleiding van een medische test, afgenomen door een professional: een sportarts of sportfysiotherapeut. Dat is de eerste voorwaarde als je als beroepsruiter wat wil doen aan de gezondheid en fysieke gesteldheid. Ik heb begrepen dat ruiters vaak weinig tijd hebben, maar soms moet je wel eens ergens tijd voor maken. Als je klachten en blessures niet voor bent, bestaat de kans dat je nog veel meer tijd aan herstel kwijt bent. De ruiter van tegenwoordig moet ervan doordrongen raken dat een goede medische begeleiding niet mag ontbreken.”
 

Eerst oorzaak aanpakken, dan de gevolgen

Het vaststellen van een liesblessure is weggelegd voor professionals. Een effectieve behandelstrategie is vaak nog moeilijker te bepalen, stelt Marcel. Hij merkt op dat er veel fysiotherapeuten zijn die zich focussen op het pijnlijke gebied, waarbij ze te weinig aandacht hebben voor het meest essentiële: het opsporen en wegnemen van de oorzaak.
 
“Komt een ruiter eenmaal bij een fysiotherapeut dan is deze therapeut vaak geneigd om de behandeling van deze aandoening te starten zonder gedegen onderzoek en een duidelijke diagnose”, vertelt Marcel. “De behandeling is vaak gebaseerd op hedendaagse inzichten uit de literatuur zoals het verbeteren van de rompstabiliteit en de spierkracht van de adductoren, maar dat is niet voldoende.”
 
Er is een naam voor de chronische liesblessure: Longstanding Adduction-related Groin Pain (langdurig adductiegerelateerde liespijn), afgekort LAGP. Een effectieve behandelstrategie bepalen is moeilijk voor de fysiotherapeut, laat Marcel weten. “Dat komt omdat diagnostische tekens van een chronische (pees)irritatie van de adductoren vaak onduidelijk zijn of niet zijn vast te stellen. Onderzoeksmethoden zoals MRI en echografie zijn niet altijd (direct) voorhanden en duidelijke normen en waarden hiervoor ontbreken.”
 
Er bestaat een aantal praktische tests en aanknopingspunten die de diagnose van een chronische liesblessure kunnen specificeren en die de fysiotherapeut handvatten kunnen geven voor de juiste behandelstrategie, legt Marcel uit. Het belangrijkste behandeldoel moet zijn: het normaliseren van de verhoogde spierspanning (adductorenhypertonie). In de praktijk betekent dit dat de oorzaken van deze hypertonie moeten worden weggenomen. Uit onderzoek blijkt dat de bewegingsvrijheid van de lage rug, het heupgewicht en de heupbuiger (M. Iliopsoas) daarbij een cruciale rol spelen.
 
“De behandelaar moet beseffen dat de verhoogde spierspanning in de adductoren een gevolg zijn van omliggende biomechanische veranderingen. Zoek naar afwijkingen in de keten, in het heupgewricht en omliggende structuren zoals het SI-gewricht en de wervelkolom. Een disbalans of verminderde mobiliteit in dit gebied is vaak de oorzaak van een liesblessure. Daarom is het belangrijk om eerst dit probleem aan te pakken. Anders blijf je in een vicieuze cirkel hangen.”
 

Preventie

Het voorkomen van een blessure is nog belangrijker. Er zijn voldoende preventieve maatregelen die een professionele ruiter kan nemen. Marcel zet ze op een rij:
 
 • Onderga het liefst elk kwartaal een medische check bij een sportarts of sportfysiotherapeut. Bij deze medische check gaat het vooral om het lichamelijk onderzoek: met name de controle en mobiliteit van de rug en heupen, en spierlengtes. Oftewel proberen op te sporen waar de zwakke schakels zitten en of er sprake is van disbalans.
 • Zorg voor een goede basisconditie en laat de conditie 2x per jaar testen.
 • Zorg voor een warming-up en cooling down voor en na het rijden. Bijvoorbeeld in- en uitfietsen op een hometrainer.
 • Werk aan een goede rompstabiliteit (rug- en buikspieren)
 • Pas rek- en strekoefeningen toe.
 • Laat je eens regelmatig masseren. Het is geen overbodige luxe. Bezoek een sportmasseur of sportfysiotherapeut en laat de spanning uit je spieren weghalen en pak eens een sauna.
 
Geschreven door Wendy Scholten, zie voor meer informatie: www.wendyscholten.nl 
msczorg echo
Fysiotherapeuten krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met patiënten met hardnekkige spierpeesklachten, rug- en nekklachten of klachten van knieën of schouders. Een kenmerk van deze patiënten is de discrepantie tussen geconstateerde functiestoornissen in gewrichten of spieren en participatie binnen het alledaagse functioneren. Ondanks dit gegeven blijft de zoektocht naar mechanische oorzaken en verklaringen van de klachten aanwezig. Patiënten denken niet zelden dat de fysiotherapeut verder moet kijken om een afwijking of ziekte te constateren en de dokter of fysiotherapeut kunnen hier in meegaan. Dit is ook wel begrijpelijk want geen enkele hulpverlener wil een medisch probleem dat goed te behandelen is over het hoofd zien.
 
In deze trend spelen beeldtechnieken een belangrijke rol. Beeldtechnieken zoals röntgenfoto’s, echografie en recenter de scantechnieken als CT, MRI en PET zijn bezig aan een immense opmars. Deze ontwikkeling heeft ook de fysiotherapie bereikt. Echografie, al veel langer bekend uit het ziekenhuis, is nu ook volop beschikbaar geworden in de praktijk van de fysiotherapeut maar ook van de huisarts en sportarts. 
 
Het gebruik van beeldvormende technieken is imponerend en populair. Hoewel het nut en de verdiensten van de echografie evident zijn, zitten er toch aan het gebruik ook schaduwzijden. De schaduwzijden zijn tweeledig. Aan de ene kant rijst de vraag waarom praktijken voor sportfysiotherapie en voor huisarts- en sportgeneeskunde massaal technieken als echo’s aanschaffen? Het antwoord lijkt simpel omdat patiënten anders naar een ander praktijk gaat die apparatuur wel in huis heeft. Oftewel marktwerking waardoor sprake lijkt te zijn van wildgroei! Ondanks het gekoketteer van zorgverzekeraars en overkoepelende beroepsverenigingen over kwaliteitszorg en evidence-based werken is er matige tot geen controle op het gebruik en de inzet van de echografie, ondanks de inspanningen van de Vereniging Eerstelijns Gecertificeerde Echografie(VEGE). Zo bestaan er bijvoorbeeld geen uniforme opleidingseisen en ook geen kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten, huisartsen en sportartsen die zich bezighouden met echografie. Aan de andere kant hebben we te maken met de utopie dat de mens maakbaar en repareerbaar is. Patiënten willen beeldmateriaal van hun lichaam omdat ze dan het gevoel hebben pas serieus te worden genomen. “Eerst zien, dan genezen”, lijkt het wel. 
 
Maar kan het maken van echo’s en het geloof dat aan de plaatjes wordt gehecht niet ten koste gaan van het zien van de patiënt door de therapeut? Is het waar dat zichtbaar maken een betere diagnose inhoudt? En is het niet vreemd en ongelukkig dat patiënten als vervolg op wonderbaarlijke plaatjes ook wonderbaarlijke genezingen verwachten? Door de opmars van de echografie lijkt de biomedische ziektegerichte benadering weer helemaal terug in de sportfysiotherapie, sportgeneeskunde maar ook in de huisartsgeneeskunde. Als het überhaupt al weg is geweest.
 
Zoals elke nieuwe techniek brengt de echo onverwachte neveneffecten met zich mee. Die effecten verdienen kritisch onderzoek. Alleen zo kan de techniek optimaal worden gebruikt en ingebed in de praktijk van de fysiotherapeutische zorg. Vandaar dat we in dit artikel de vraag stellen wat de neveneffecten zijn van de invoering van de echo en wat voor een goed gebruik vereist is. Uitgaande van een casus bespreken we hoe beeldtechnieken onze opvatting van ziekte en genezen veranderen en daarmee ook de relatie tussen therapeut en patiënt. Vervolgens schetsen we wanneer en op welke manier het gebruik van echografie op zijn plaats is.
 

Casus: Sporter vraagt echo om sneller weer fit te zijn

De volgende casus illustreert de problematiek die we hier willen bespreken:
 
“Een jongeman van 24 heeft pijn in zijn lies/bovenbeen gekregen tijdens het sporten. De fysiotherapeut en huisarts constateren een spierruptuur waarvan het herstel 6 tot 8 weken zal vergen. De voetballer wil graag sporten en maakt zich ongerust. Hij heeft veel pijn. Het is zijn eerste forse blessure. De volgende dag belt de jonge sporter terug. Hij heeft zijn trainer gesproken en die vraagt zich af waarom er geen echo is gemaakt. De trainer kent nog wel een andere fysiotherapeut/echografist waar hij dezelfde dag nog terecht kan”. 
 
Bij deze jonge sporter was het verrichte onderzoek, bestaande uit een anamnese en functieonderzoek, van de huisarts en fysiotherapeut niet overtuigend genoeg. Ondanks de gevonden positieve bevindingen bij het functieonderzoek voor een partiële spierruptuur (contractiepijn en verlengingspijn waren evident aanwezig) dat voldoende houvast gaf voor behandelbeleid. De huisarts en fysiotherapeut konden de sporter echter niet overtuigen. Beïnvloed door zijn directe omgeving is aanvullende beeldvormende diagnostiek al ingezet. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie(DTF) kent blijkbaar geen grenzen.
 

Beeldtechnieken en beeld van de werkelijkheid

De manier waarop wij kijken naar het menselijke lichaam verandert in de tijd. Steeds meer instrumenten en technieken maken zichtbaar wat voor het blote oog onzichtbaar is. Terwijl in vroegere tijden alleen dode lichamen geopend konden worden om de verschillende organen en functies te bestuderen, zijn er sinds de 19e eeuw vele nieuwe technieken geïntroduceerd om de binnenkant van het levende lichaam aan inspectie te onderwerpen. Het oog van de onderzoeker dringt steeds verder het lichaam binnen. 
 
De introductie van nieuwe technieken betekent niet alleen dat we “beter kunnen kijken”, maar ook waar onze aandacht naartoe gaat, onze “manier van kijken”. Dit is een belangrijk fenomeen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie en het treedt ook aan de dag bij het gebruik van de echo in de fysiotherapiepraktijk. Bij het onderzoek doen verschuift de aandacht naar het zichtbaar maken en daardoor aantonen van stoornissen. Patiënten willen zien waar de laesie zit met de gedachte dat als er iets zichtbaar is er misschien iets aan gedaan kan worden. Zij verwachten soms MRI’s of echo’s, ook al vinden hulpverleners dat helemaal niet nodig. Kennelijk is de autoriteit van een MRI of echo heel wat groter dan het lichamelijk onderzoek van een arts of fysiotherapeut.
 
Collectief zijn wij geneigd om echografisch beelden van pezen en banden te zien als gestileerde afbeeldingen van een gegeven object bijvoorbeeld de rotatorcuff van de schouder. De belangstelling voor het meten en objectiveren van het lichaam gaat gepaard met de aanname dat zien en weten één op één gekoppeld is. Deze historisch gegroeide relatie tussen zien en weten is wetenschappelijk gezien aan elkaar gekoppeld. Het wetenschappelijke neutrale uitgangspunt bij de beoordeling en blik op het echografisch beeld zou niet gekleurd moeten zijn door theoretische, sociale of politieke aannames van de fysiotherapeut of andere hulpverlener. 
 
De aanname is dat echografische beelden neutrale en objectieve beelden van de pezen, spieren en banden geven in tegenstelling tot de subjectieve blik van de fysiotherapeut bij het lichamelijk onderzoek. De echo verschaft, zo meent men, inzicht in een wereld die klaar ligt om te worden getoond en gekend. Identificatie met deze beelden geeft opmerkelijke verwachtingen. Hulpverleners maar ook patiënten hechten aan beeldvorming, maar moeten beseffen dat neutrale waarneming niet bestaat. Er zijn weinig exclusieve lineaire relaties.
 

Contraproductiviteit van beelden

De verwachtingen van het met nieuwe beeldtechnieken naar binnen kijken zijn dus eigenlijk te hoog gespannen. Dat is echter niet het enige neveneffect van de echo dat aandacht verdient. Dat de inspanning van hulpverleners zo naar de binnenkant van het lichaam verschuift, dreigt ook ten koste te gaan van een meer integrale kijk op de patiënt. Want, wat is het uiteindelijke doel van een fysiotherapeut: het blootleggen en repareren van de binnenkant van het lichaam, of mensen bij wie een lichamelijke beperking opspeelt te helpen bij de re-educatie en het oefenen van activiteiten? Het tweede is uiteraard het hoofddoel. Het naar binnen kijken is een geweldige verworvenheid die soms op manieren die voorheen onvoorstelbaar waren kan helpen het hoofddoel te bereiken. Maar het van buiten kijken en voelen van de behandelaar blijft even belangrijk. Het is een onwenselijk effect als mensen enkel nog op basis van de echo genezing verwachten. Het dreigend contraproductieve effect van de echo is dat men alles verwacht van de echo maar niets krijgt en tegelijkertijd ontevreden is met de al bestaande kennis en vaardigheid van therapeuten.
 

Kwalitatieve evaluatie bij beeldvormend onderzoek

Het huidige beeldvormend onderzoek is van hoge kwaliteit en is beschikbaar gekomen voor ambulante settings. De kwaliteit van de evaluatie hiervan is echter matig. Volgens Van der Graaf, hoogleraar Klinische epidemiologie van de Beeldvorming (Faculteit Geneeskunde UMC Utrecht) kent de evaluatie van beeldvormend onderzoek een aantal fasen: Fase 1 speelt zich vrijwel alleen af binnen het domein van de fysicus en richt zich op scherpte, contrast, resolutie en grijswaarden. In fase 2, het zogenoemde testonderzoek, wordt de techniek voorzichtig toegepast bij mensen, waarbij in eerste instantie ziek en niet ziek moet kunnen worden onderscheiden.  
 
Fase twee van het wetenschappelijk onderzoek levert begrippen als sensitiviteit, specificiteit en reproduceerbaarheid op. Het leren gebruiken van echografie door de hulpverlener in de patiëntenzorg gaat gepaard met een enorme leercurve. Rutten pleit in zijn proefschrift Ultrasound of the shoulder ‘Efficacy studies’ bij het gebruik van echografie een gestandaardiseerde wijze te hanteren uitgevoerd door een goed opgeleide en toegewijde echografist, die kennis heeft van de anatomie en pathologie van de schouder. Het stratificeren en randomiseren van patiënten voor goed opgezette studies met een meer specifieke diagnose en meer gegevens over de effectiviteit van verschillende behandelingstrategieën is wenselijk. Omdat de effectiviteit van veel behandelingen niet is bewezen moeten de onderzoeken bij voorkeur worden uitgevoerd in een onderzoeksetting waar sprake is van een continue feedback tussen de verwijzende arts en de echografist, inclusief de chirurgische bevindingen en de klinische follow-up, aldus Rutten. Verder stelt hij dat de bestaande kennishiaten ondervangen moeten worden door gerandomiseerde follow-upstudies met controlegroepen. Hij maakt onderscheid tussen zes niveaus van effectiviteit. ( figuur 1) Voor de eerste twee effectiviteitniveaus( niveau van technische effectiviteit en diagnostische effectiviteit (effectiviteitniveau 1 en 2) is er adequaat literatuur beschikbaar; op niveau 3, 4 en 5 (resp. ‘diagnostische impact’, ‘therapeutische impact’ en ‘impact op de gezondheid’) zijn de publicaties échter schaars, en op het zesde en laatste niveau van ‘kosteneffectiviteit vanuit maatschappelijk perspectief’ is er vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek verricht. 
 
Fase twee kost veel tijd en vraagt om langdurig wetenschappelijk onderzoek alvorens in fase 3 onderzocht kan worden in hoeverre de uitslag van het diagnostisch onderzoek de besluitvorming van arts/fysiotherapeut en patiënt beïnvloedt. In de praktijk van alledag lopen fase 2 en 3 door elkaar heen. Door de technologische toegankelijkheid van de echoapparatuur wordt de apparatuur al snel als veelbelovend gebracht en geïmplementeerd. Dit speelt zich op dit moment af bij de snelle verspreiding en implementatie van de echo in de eerste lijn.
 

Wanneer is het maken van een echo gerechtvaardigd?

In geval van bovengenoemde casus had de inzet van de aanvullende diagnostiek geen toegevoegde waarde. Het onderzoek bevestigde de bevindingen uit het lichamelijk onderzoek en had het geen consequenties voor het beleid. Voor de fysiotherapeut, wiens professionele taak het is om herstelprocessen van patiënten te optimaliseren, worden de afwegingen steeds vanuit het referentiekader van de International Classification of Functioning, Disability and Health( ICF) beoordeeld. Wat is het activiteitenniveau van de patiënt? Is de patiënt leerbaar? Kan hij variëren bij het verrichten van taken en doelen? 
 
Uiteraard is het gerechtvaardigd om vanuit een biomedisch referentie kader echo’s te maken maar de fysiotherapeut zou naast de ziektegerichte, biomedische benadering oog moeten houden voor de participatiedoelen en zal dit moeten kunnen onderscheiden. De gewenste attitude moet gericht zijn op patiëntgericht communiceren vanuit een geïntegreerd ziekte-klachtmodel. De presentatie van de klacht door de patiënt drukt uit hoe hij zijn ziekte ervaart en hoe hij ermee omgaat. Zijn gedachten, gevoelens, ideeën, zorgen en verwachtingen, maar ook de beschikbare “mantelzorgers” als trainers en verzorgers in het geval van de sporter uit de casus en eerdere ervaringen beïnvloeden hoe de patiënt met zijn ziekte omgaat. 
 
Een fysiotherapeut met een voornamelijk ziektegerichte benadering gaat uit van het medisch referentie kader. Hij verzamelt op systematische wijze informatie om een eventuele ziekte op te sporen en zoekt naar alarmsignalen, risicofactoren en prognostische factoren. Met een meer participatiegerichte benadering gaat de fysiotherapeut uit van het referentiekader van de patiënt. Patiëntgerichtheid heeft dus betrekking op de mate waarin de fysiotherapeut zich bezighoudt met de vraag hoe patiënten met aandoeningen of klachten van het bewegingsapparaat toch een kwalitatief hoogwaardig activiteitenniveau kunnen ontwikkelen en behouden.
 

Zoektocht naar de witte raaf

De casus laat naar voren komen hoe een techniek als echografie de relatie tussen behandelaar en patiënt verandert en nieuwe vaardigheden van de fysiotherapeut vraagt om hier mee om te gaan. Directe toegankelijke Fysiotherapie is een prima verworvenheid voor de fysiotherapie maar vraagt om een nieuwe verantwoordelijkheid, kennis en een hierbij behorende beroepsattitude.
 
Met het gebruik van beeldtechniek moet de fysiotherapeut vooral zelf de patiënt blijven ‘zien’, en dan helpen bij het herstel. Er is een verschil of de fysiotherapeut aan de hand van het gemaakte echografisch beeld de klachten daarmee in een pathologische biomedisch kader één op één duidt of dat de fysiotherapeut met behulp van echografische beelden evaluatief inzicht krijgt in het herstelproces. Echografische beelden kunnen gebruikt worden bij de monitoring van het herstelproces. Indien het onderscheid onvoldoende wordt toegelicht aan de patiënt kan hij of zij onbedoeld op het verkeerde been gezet worden. De patiënt kan irrationele verwachtingen gaan koesteren omtrent de therapie. Het mededelen van elke bevinding (verdikking, zwelling enz.) wel of niet klinisch relevant, kan een voedingsbodem creëren voor het externaliseren van de klacht. Alle klachten kunnen dan worden opgehangen aan de geconstateerde bevindingen alsof er een één op één relatie is zowel bij de diagnostisch als evaluatief gebruik. Medicalisering door verabsolutering van een biomedische objectieve blik op het menselijk lichaam ligt op de loer. Routine, controle, gewoonte, verwachtingen van patiënten en verwijzers, op zoek naar de witte raaf – het zijn allemaal redenen voor ongerichte diagnostiek en overdiagnostiek. Een ander veelgehoord argument van de zijde van de hulpverlener is dat hij zich geen fouten kan permitteren. Waarschijnlijk is dit laatste veeleer een gebrek aan het kunnen omgaan met onzekerheden en het kunnen verantwoorden waarom aanvullend onderzoek achterwege wordt gelaten. Bij de begeleiding van topsporters zie je dat sportartsen, sportfysiotherapeuten en clubartsen onder de druk van spelersmakelaars, trainers maar ook van de topspelers zelf het gebruik van inzet van visualiseringtechnieken eisen om eenvoudige letsels te diagnosticeren. Eerst zien dan pas geloven is in de topsport ten onrechte een eigen leven gaan leiden.
 

Een pleidooi voor getrapte zorg

Voor de patiënt maar ook voor de topsporter is het belangrijker om de klachten en de beperkingen te leren hanteren en daar indien nodig hulp bij te krijgen van een behandelaar. Indien er bij een consult DTF in eerste instantie bij de anamnese en het lichamelijke onderzoek geen duidelijke of alarmerende biomedische afwijkingen worden geconstateerd , die behandeld moeten of behandeld kunnen worden, moet gebruikt gemaakt worden van het fenomeen ‘watchful waiting’. Bij watchful waiting wordt er met de patiënt of sporter afgesproken om nog geen behandeling (expectatief beleid) in te stellen, maar om eerst af te wachten hoe de symptomen zich in de tijd ontwikkelen of te starten met een enkelvoudige behandeling gericht op natuurlijk herstel. Dit alles volgens de principes van de stepped care benadering. Stepped care, oftewel een model met getrapte zorg, heeft als fundamenteel kenmerk dat alle patiënten beginnen met een behandeling van lage intensiteit. Als blijkt dat de patiënt niet opknapt door deze behandeling wordt een meer intensieve behandeling aangeboden. 
 

Conclusie

Het gebruik van de echografie binnen de fysiotherapie praktijken is terecht populair en verdient een plek op de wetenschappelijke agenda. Voor het effectief gebruik van de echo binnen de fysiotherapie is naast specifieke kennis en juiste apparatuur een goede fysiotherapeut-patiëntrelatie vereist. Dit om misverstanden omtrent verwachtingen te voorkomen en een actieve rol van de patiënt te stimuleren. Dit vereist goede gespreksvaardigheden. Zonder gesprek geen fysiotherapeutische diagnose. Vanuit een geïntegreerd ziekteklacht model gecombineerd met een professionele attitude is de inzet van de echografie een verrijking voor de praktijk van alledag. Je gaat het pas zien als je het door hebt. 
 
Wim Hullegie en Steven Dorrestijn
 

Literatuur

 • Gijn, van, J., Lijf en Leed. Geneeskunde voor iedereen. Atlas/Contact, 2011
 • Pasveer, B., Dubbelzien: Medische technologie en de verbeelding van het lichaam, Medische antropologie nr 13, 2001
 • Graaf, van der, Y, De magie van de verbeelding (Inaugurele rede), Utrecht, 2001
 • Rutten, M., Ultrasound of the Shoulder,  Efficacy studies, 2010
 • ICF,  Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001
 • Staveren, van, R. , Patiëntgericht communiceren, Gids voor de medische praktijk. Tijdstroom, Utrecht, 2010.