msc zorg falend zelfmanagement fysiopraxis

Het appel op zelfmanagement kan pas zijn vruchten afwerpen, als dit gepaard gaat met een andere ziekteperceptie. Langs de lijnen van het vigerende zelfmanagement en een ziekteperceptie gebaseerd op dualisme, analyseren we het falen ervan. We pleiten ervoor om zelfmanagement vanuit een systeembiologisch perspectief te bekijken en van daaruit een visie te ontwikkelen op acties en activiteiten van patiënten.

Lees het artikel van Jurjen Bosga en Wim Hullegie in de FysioPraxis van september 2019, of klik voor de PDF.