msc zorg knie
In de fysiotherapie is veel onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een nieuwe voorste kruisband. Het onderzoek richtte zich veelal op de kracht van spieren rondom de knie, de mobiliteit van de knie en ook sprongtesten zijn uitgevoerd. Maar toch blijft het percentage mensen dat succesvol terugkeert naar zijn/haar sport relatief laag. Slechts 55% van alle sporters die wordt geopereerd is na 3 jaar teruggekeerd op zijn oorspronkelijke sportniveau (Ardern et al, 2014). Wat is de oorzaak van deze tegenvallende resultaten? 
Daarom starten wij in onze praktijk een wetenschappelijke studie waar motoriek en herstel op een nadere manier wordt onderzocht. Door het meten en analyseren, gebaseerd op een nieuwe visie op herstel, denken we belangrijke informatie te verzamelen met als uiteindelijke doel de 55% terugkeer naar sport of zwaar werk te verhogen. 
 
Wij zijn geïnteresseerd in de flexibiliteit van motoriek. Met de flexibiliteit van motoriek wordt hier bedoeld of het lichaam in staat is om onder wisselende omstandigheden een taak op verschillende manieren succesvol uit te voeren (Bosga en Meulenbroek, 2009). Een aantal uitkomstmaten die worden bepaald door bewegingsanalyses geven een inschatting van deze flexibiliteit van motoriek. 
Moderne theorieën vormen de basis voor dit wetenschappelijke onderzoek (Newell, 1986; Hong, 2007). Daarnaast maken ontwikkelingen uit de technologie het mogelijk deze theorieën concreet toe te passen. Het bewegen wordt gemeten met 6 X-sens bewegingssensoren. De sensoren meten 3D en worden draadloos op het lichaam geplaatst van borstbeen tot aan onderbenen. Vervolgens worden bewegingen gemeten tijdens wandelen en hardlopen dat beide plaatsvindt op de loopband. 
 
Jorne Kemper, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, is de onderzoeksleider in het kader van zijn aan Radboud Universiteit. Vier jaar lang onderzoekt hij samen met promotor prof. dr. Ruud Meulenbroek en copromotors dr. Jurjen Bosga en dr. Wim Hullegie het herstel van motoriek na een voorste kruisband blessure om zodoende uiteindelijk meer inzicht te geven in herstelprocessen waar het tot op de dag van vandaag in de fysiotherapie aan ontbreekt. 

De metingen en het verzamelen van de data vinden plaats in de praktijk van Kemper Fysiotherapie in Eindhoven en op de praktijk van ‘Hullegie en Richter’ in Enschede. In Enschede wordt samengewerkt met de orthopeden Drs. R. Aries en Dr. E. Zeegers van het MST. 
 
Staat er een operatie bij u gepland en hebt u vragen over herstel van een blessure; neem gerust contact op. Wij helpen u graag!
 

Literatuur

  • Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, & Webster KE. (2014). Fifty-five per cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual factors. Br J Sports Med, 48(21), 1543-1552.
  • Bosga J & Meulenbroek RGJ. (2009). De betekenis van de flexibiliteit van het neuromotorisch systeem voor de fysiotherapie. Neuropraxis, 3, 61-65
  • Bosga J Hullegie W, Cingel R van, Meulenbroek R. (2018). Solution space: Monitoring the dynamics of motor rehabilitation. Physiotherapy Theory and Practice.
  • Hullegie W, Bosga J, Roelofsen E, Cingel R van, Meulenbroek R. (2013) Oplossingsruimte, een nieuw fenomeen in fysiotherapie? Physios
  • Hong SL. (2007). Entropy Compensation in Human Motor Adaptation (Doctoral dissertation, The Pennsylvania State University).
  • Newell KM. (1986). Constraints on the development of coordination. In: Wade MG, Whiting HTA, editors. Motor development in children: aspects of coordination and control. Dordrecht: Martinus Nijhoff; 341–60.